consulting services

שירותי יעוץ מומחה וגיוס IT

בשנים האחרונות ראיתי שיש צורך משמעותי בשירותי יעוץ מומחה בעיקר לחברות
בינוניות / גדולות אשר לרוב יש להם צוות
מחשוב מקומי ומעוניינים לייעל את מערכות המחשוב שלהם/ מעוניינים לקבל חוות דעת מקצועית מגורם צד שלישי מוסמך.
במקביל אני נותן דגש רב לנושא “גיוס אנשי IT ” , כיום ישנו מצב לא פשוט עבור הרבה חברות לגיוס אנשי IT איכותיים עקב הקושי
לאמוד את איכות המגויס וקשה לרוב החברות לבצע מיון מקצועי תקין על ידי איש מקצוע שהוא מומחה IT בעצמו.
אני מציע שירותי גיוס ובמקביל גם ניהול רבעוני / שנתי לאיש ה IT כדי לוודא שכל היעדים אשר בית העסק הגדיר ל IT מתבצעים.
אלי מגדל
מייסד מגדל שירותי מחשוב

שירותי יעוץ מומחה

אלי מגדל מספק שירותי יעוץ מומחה ושירותי גיוס לעשרות חברות בארץ ובעולם ( אירופה , ארה”ב , אפריקה וכו’ )
מעל 15 שנות ניסיון מוכח ויכולת ביצוע עם תוצאות בשטח מאפשרות לי להציע לכם את השירותים הבאים:

שירותי גיוס וניהול אנשי IT – גיוס המתבצע באופן אישי