consulting services

שירותי יעוץ מומחה וגיוס IT

בשנים האחרונות ראיתי שיש צורך משמעותי בשירותי יעוץ מומחה בעיקר לחברות
בינוניות / גדולות אשר לרוב יש להם צוות
מחשוב מקומי ומעוניינים לייעל את מערכות המחשוב שלהם/ מעוניינים לקבל חוות דעת מקצועית מגורם צד שלישי מוסמך.
במקביל אני נותן דגש רב לנושא “גיוס אנשי IT ” , כיום ישנו מצב לא פשוט עבור הרבה חברות לגיוס אנשי IT איכותיים עקב הקושי
לאמוד את איכות המגויס וקשה לרוב החברות לבצע מיון מקצועי תקין על ידי איש מקצוע שהוא מומחה IT בעצמו.
אני מציע שירותי גיוס ובמקביל גם ניהול רבעוני / שנתי לאיש ה IT כדי לוודא שכל היעדים אשר בית העסק הגדיר ל IT מתבצעים.
אלי מגדל
מייסד מגדל שירותי מחשוב

שירותי יעוץ מומחה

אלי מגדל מספק שירותי יעוץ מומחה ושירותי גיוס לעשרות חברות בארץ ובעולם ( אירופה , ארה”ב , אפריקה וכו’ )
מעל 15 שנות ניסיון מוכח ויכולת ביצוע עם תוצאות בשטח מאפשרות לי להציע לכם את השירותים הבאים:

 • אפיון , תכנון והטמעה של מערכות IT מלאות לחברות אשר יש להם אנשי מחשוב / תשתית מחשוב או לחברות אשר מעוניינות להקים מערכת מחשוב חדשה
 • אפיון , תכנון והטמעה של חדרי שרתים ומערכות Datacenters
 • אפיון , תכנון והטמעה של פתרונות התאוששות מאסון והמשכיות עסקית ( DRP / BCP )
 • אפיון , תכנון והטמעה של פרוייקטים מסוג ווירטואליזציה וייעול מערך שרתים
 • אפיון , תכנון והטמעה של מערכות Service Desk
 • אפיון, תכנון והטמעה של פרויקטים בנושאי הגירה לענן – AZURE/ 365 / AMAZON ( שרתים , מערכות דואר וכו )
 • ניהול פרוייקטים כפתרון OUTSOURCE בתחום השרתים/ סיסטם ותוכנה
 • ייעול כולל של מערכות המחשוב
 • ניהול והכשרת צוותי IT
 • ניהול תקציבי IT
 • הטמעת פתרונות אבטחת מידע והצפנה

שירותי גיוס וניהול אנשי IT – גיוס המתבצע באופן אישי

 • גיוס מקצועי של אנשי IT
 • ביצוע ראיון מקצועי ומתן חוות דעת בהתאם לדרישות התפקיד
 • גיוס בארץ ובעולם ( דוברי עברית , אנגלית ורוסית בלבד )
 • ניהול שוטף של אנשי ה IT ( ברמה חודשית / רבעונית / דו שנתית / שנתית ) לווידוי של עמידה ביעדים אשר הוגדרו על ידי הנהלת הארגון. פתרון יעיל מאד לחברות אשר מגייסות לתקן ” מנהל רשת ” ורוצות ניהול מקצועי עבורו